Seznam článků

Kroky nového správce nemovitosti. Co by měl požadovat nový správce od původního:

Evidenční část

 • hlášenky s údajem o výši předpisu jednotlivých vlastníků
  (fond oprav, jednotlivé služby)
 • evidenční listy, od každého vlastníka
  (rozměr bytu + počet osob) nebo prohlášení vlastníka
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí pro účely stanovení jednotlivých vlastníků
 • seznam dlužníků - spolu s rozpisem dluhů jednotlivých vlastníků do fondu oprav a za služby

Technická část

 • prohlášení vlastníka, návrh na zapsání do OŘ
 • notářský zápis včetně stanov společenství
 • projektová dokumentace domu, popř. pasport domu pokud existuje
 • revizní zprávy (plyn, elektřina, hromosvod, požární revize)
 • smlouvy na SVJ – předání smluv + dopis dodavatelům s oznámením adresy nového správce
 • vypovězené smlouvy předchozím správcem + uzavření nových
 • poslední odečty teplé a studené vody - pokud si vlastníci dělají sami
 • předávací protokoly nebo Smlouvy o dílo na veškeré opravy či úpravy, kde ještě platí záruční doba

Účetnictví

 • účetní závěrka – výsledovka, rozvaha, inventarizace účtů, hlavní kniha, stav účtů, pohyby na účtech
 • originál účetních dokladů běžného roku
 • dle domluvy doklady a závěrky předchozích let

Rozhodnete-li se spolupracovat se zkušenou Správou nemovitostí společnosti TEREA Cheb s.r.o., vyřídíme značnou část formalit za Vás.
Odborný tým s dlouholetými zkušenostmi, servisním zázemím, personální kapacitou a vlastním právním servisem, Vám zaručí Váš komfort a spokojenost.

Pro Více informací nás neváhejte kontaktovat.