Seznam článků

leták správa titulek web 01

 

Chci změnit správu nemovitosti správce nemovitosti

Při výměně správce nemovitosti je třeba učinit tyto kroky v tomto pořadí:

Kroky společenství vlastníků

Výběrové řízení na nového správce; je dobré vědět, co přesně Váš dům potřebuje a které služby Vám poskytuje Váš současný správce.
Zkuste smlouvu s novým správcem uzavřít na dobu určitou, popřípadě si stanovit zkušební lhůtu. Vše nezapomenout zanést do smlouvy s novým správcem.

Na shromáždění společenství vlastníků jednotek je nutné, aby se přítomní vlastníci dohodli na změně správce, je nutné aby schválili výpověď stávajícího (pokud jej tedy mají a nedělají si správu sami) a aby se usnesli na tom, kdo bude novým správcem. Správně by mělo shromáždění vlastníků schvalovat i obsah smlouvy se správcem, ale zpravidla se to tak neděje. Pro odsouhlasení změny správce je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů (aby bylo shromáždění usnášení schopné musí být přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů – tedy nadpoloviční většinu vlastnických podílů v domě)podání výpovědi stávajícímu správci.

Uzavření smlouvy s novým správcem.

Výpověď původnímu správci

Je dobré kvůli předání účetnictví apod. vypovědět smlouvu původnímu správci do 31.12 a to s ohledem na výpovědní lhůtu, obvykle půl roku, tedy někdy koncem května začátkem června.

O zbytek by se měl postarat nový správce (ten kvalitní). Každý dům je individuální a správce by měl brát ohled na typy a požadavky lidí ve výboru, ale i osobu stávajícího správce. Je dobré vědět, že nový správce potřebuje od původního správce kompletní dokumentaci nemovitosti.


Kroky nového správce nemovitosti. Co by měl požadovat nový správce od původního:

Evidenční část

 • hlášenky s údajem o výši předpisu jednotlivých vlastníků
  (fond oprav, jednotlivé služby)
 • evidenční listy, od každého vlastníka
  (rozměr bytu + počet osob) nebo prohlášení vlastníka
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí pro účely stanovení jednotlivých vlastníků
 • seznam dlužníků - spolu s rozpisem dluhů jednotlivých vlastníků do fondu oprav a za služby

Technická část

 • prohlášení vlastníka, návrh na zapsání do OŘ
 • notářský zápis včetně stanov společenství
 • projektová dokumentace domu, popř. pasport domu pokud existuje
 • revizní zprávy (plyn, elektřina, hromosvod, požární revize)
 • smlouvy na SVJ – předání smluv + dopis dodavatelům s oznámením adresy nového správce
 • vypovězené smlouvy předchozím správcem + uzavření nových
 • poslední odečty teplé a studené vody - pokud si vlastníci dělají sami
 • předávací protokoly nebo Smlouvy o dílo na veškeré opravy či úpravy, kde ještě platí záruční doba

Účetnictví

 • účetní závěrka – výsledovka, rozvaha, inventarizace účtů, hlavní kniha, stav účtů, pohyby na účtech
 • originál účetních dokladů běžného roku
 • dle domluvy doklady a závěrky předchozích let

Rozhodnete-li se spolupracovat se zkušenou Správou nemovitostí společnosti TEREA Cheb s.r.o., vyřídíme značnou část formalit za Vás.
Odborný tým s dlouholetými zkušenostmi, servisním zázemím, personální kapacitou a vlastním právním servisem, Vám zaručí Váš komfort a spokojenost.

Pro Více informací nás neváhejte kontaktovat.