Dalkove odectyBytové vodoměry s dálkovým odečtem.

Komfort, který si zasloužíte…

Společnost TEREA si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu dálkového odečtu vodoměrů a jeho přednostech, které nabízí jednotlivým SVJ a vlastníkům domů. Jedná se o patentované technické řešení vodoměrů BONEGA®.
Na samotném vodoměru je umístěn ve snadno rozebíratelném a plombovatelném pouzdře pouze odnímatelný snímač otáček, který je důkladně chráněný proti vnějším magnetickým vlivům. Samotné snímání je řešeno pomocí senzoru přes litrový ukazatel na vodoměru. Snímače jsou propojeny stíněným kabelem s elektronickou částí. Vše je velmi dobře chráněno proti vniku nečistot a vlhkosti.
Elektronická jednotka tak efektivně zaznamenává současně průtok u dvou bytových vodoměrů a zajišťuje jejich bezdrátový odečet. Samotný odečet je prováděn pochopitelně bez nutnosti vstupu do bytu. Pro případné ověření chodu je zachováno také klasické mechanické počitadlo.

bonega logo

 

Jak se projeví toto patentové řešení v konkrétních úsporách:

1. Pořízení bezdrátového přenosu dat lze provést efektivně = postupně.
Zavedení tohoto systému vyžaduje podmínku jednorázové výměny všech vodoměrů za byt. jednotku (viz. foto),
zvláště když u některých ještě neuplynula doba platnosti ověření. Stačí si koupit předpřipravené typy a na elektronický přenos přejít až při další výměně.

2. Záruka na elektronické zařízení je 5 let. (2 vodoměry na teplou a studenou vodu po 5 letech).

3. Jedno elektronické zařízení obsluhuje dva vodoměry, čímž je jeho celková cena i ekologická zátěž nižší.

bezdratove vodomery

Jaké konkrétní výhody jsou pro konečného uživatele?

1. Motivuje k úsporám.

2. Umí odhalit nepoctivé sousedy.

3. Díky velmi podrobné historii spotřeby dokáže pomáhat při řešení různých konfliktů tím, že se lze přesně na minutu vracet v historii zpět.

4. Odpočet proběhne ve všech bytech v jednom okamžiku, což eliminuje nepřesnosti.

5. Přináší nižší náklady:

- jeden vysílač umí ovládat minimálně dva vodoměry a současně dva uzávěry vody
  (vhodné především pro teplou a studenou vodu)
- vysílače mají dvě vyměnitelné baterie typu „C“ takže jejich životnost lze prodlužovat na mnoho let
- díky bateriovému systému jsou nižší montážní náklady (není třeba přivádět elektrický proudu)
- atd…

 

terea kontakt p klacan