Technologie Centrálního zásobování teplem

Riegrova kotel

Centrální zásobování teplem (CZT) představuje ekologický a spolehlivý způsob vytápění.
Teplo vyrobené ve vzdáleném zdroji tepla (kotelně) je potrubím dopraveno do jednotlivých objektů, zpravidla v rámci celých městských čtvrtí. Škála použitelných tepelných zdrojů, včetně geotermální a solární energie, je velmi široká.

kogenerace 01Plynové kotelny s kogeneračními jednotkami a zařízení s kombinovanými zdroji tepla v rámci sítě centrálního zásobování teplem umožňují flexibilní a energeticky efektivní způsob využití tepla, využitím ekologicky příznivých zdrojů energie jako je zemní plyn.
To umožňuje flexibilní optimalizaci v závislosti na změnách cen a výrazné snížení negativních vlivů na životní prostředí.  

Pro uživatele představuje centrální zásobování teplem pohodlný způsob dodávky energie. Centrální zdroj tepla v rámci sítě je oproti malým topným systémům v jednotlivých domácnostech mnohem praktičtější a efektivnější. Účinné spalování a pokročilé čištění zplodin snižuje negativní dopad na životní prostředí.

ventils 

Energetická efektivita je v centrálním zásobování teplem zásadní

Vyspělý systém řízení výroby tepla, který je neustále monitorován, je významným prvkem Vašich úspor. Rozvodné systémy potrubí, které byly naší společností zásadně rekonstruovány a moderní výměníkové stanice a vyspělá regulace topného systému zajišťují maximální účinnost celého systému a zajišťují pro Vás nejen přiměřenou cenu, ale hlavně vám přináší beztarostný pocit pro Vaše pohodlné bydlení.