Na Hradčanech mají nové rozvody tepla a TUV. V podzimních měsících proběhlo napojení objektů Na Hradčanech 25, 27 a Písečná 37,39,41 na nové rozvody tepla a teplé vody, a to z výměníkové stanice Vrchlického. Důvodem pro realizaci nového čtyřtrubkového rozvodu byl technicky zastaralý stávající rozvod s nedostatečnou izolací. Uvedené objekty měly problémy s dodávkou teplé vody a cirkulací. Stávajícím rozvodem centrálního zásobování nebylo možné dále objekty kvalitně zásobovat.

Reko Hradčany

V této souvislosti bylo ze strany společnosti TEREA Cheb s.r.o. přistoupeno k modernizaci zařízení a zkvalitnění dodávek tepla a teplé vody v této lokalitě. Celková délka nově položeného předizolovaného potrubí činí cca 115 m.

V rámci služeb pro klienty nabízíme montáž a servis zabezpečovací signalizace od českého výrobce Jablotron.
Bezpečí pro váš byt, dům, kancelář nebo firmu.
Více informací zde.

myjablotron

 

Topná sezóna v Chebu zahájena.

Dle pravidel pro vytápění, zveřejněných ve Vyhlášce č. 194/2007 Sb., otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. V souvislosti s touto vyhláškou a po vyhodnocení venkovních teplot byla dne 9. září zahájena topná sezóna 2019/2020 ve městě Aš. V Chebu bylo zatím zahájeno vytápění pouze objektů DD Dragounská, MŠ Pastýřská, Dlouhá 12, lékárna Evropská 41 a Nemocnice – hlavní budova, dětské, patologie a pohotovost. Postupně budou v průběhu tohoto týdne uvedeny do provozu kotelny a výměníkové stanice na sídlišti Skalka, Zlatém Vrchu, Riegerově a Spáleništi.  

TEREA topna sezona start

Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne
pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00
a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.

Upozorňujeme majitele a správce vytápěných objektů, na potřebu zprovoznění odběrného tepelného zařízení v domech, zejména pak na spuštění oběhových čerpadel. Majitelům a nájemníkům bytů doporučujeme prověřit odvzdušnění otopných těles (radiátorů) a zkontrolovat si funkčnost regulačních ventilů (kohoutků) na radiátorech – stačí opakovaným zavřením a opětovným otevřením.  

 

Připomínky k dodávce tepla do domu lze v topné sezóně kdykoliv telefonicky oznámit
na dispečerské pracoviště TEREA Cheb s.r.o., tel. 603 578 201.Výměna teplovodního potrubí v Chebu na sídlišti Spáleniště

V letních měsících byla zahájena výměna teplovodního potrubí v Chebu na sídlišti Spáleniště. Práce jsou realizovány společností TEREA Cheb s.r.o. v předstihu před samotnou revitalizací dvorního traktu, jehož realizaci bude následně zajišťovat Město Cheb. Modernizace topné soustavy je naplánována mimo topnou sezónu tak, aby před jejím zahájením bylo vše připraveno k bezproblémovému zajištění tepla do jednotlivých domácností. Jedná se o práce ve vnitrobloku ohraničeném ulicemi Jungmannova, Pastýřská, V Zahradách a Kosmonautů.

IMG 20190717 114711 webIMG 20190717 114725 webIMG 20190717 115027 web

Teplovodní potrubí pro rozvod tepla a teplé vody bylo již na hranici své životnosti. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci sekundárního topného rozvodu ve stávající trase. Nově bude položeno předizolované potrubí pro teplo a teplou vodu v celkové délce 142 metrů.  V této souvislosti dojde také k částečnému omezení dodávek teplé vody. Vlastníci a nájemci bytů budou předem o plánovaném omezení informováni sdělením umístěném na objektu. Práce budou dokončeny v průběhu měsíce srpna tak, abychom mohli zahájit v měsíci září topnou sezónu.

spáleniště

Vesele a v hojném počtu jsme spolu opět oslavili Den dětí ve spolupráci s DDM Sova Cheb.

cheb bwi

Společnost TEREA Cheb s.r.o. od 1.11. 2016 drží dohled nad kotelnami pro firmu Accolade CZ XI, s.r.o. v Panattoni parku Cheb v objektech BWI  a DHL.

Zkušenostmi a vysokým standardem služeb pomáháme rozvoji podnikání v regionu.