Na Hradčanech mají nové rozvody tepla a TUV. V podzimních měsících proběhlo napojení objektů Na Hradčanech 25, 27 a Písečná 37,39,41 na nové rozvody tepla a teplé vody, a to z výměníkové stanice Vrchlického. Důvodem pro realizaci nového čtyřtrubkového rozvodu byl technicky zastaralý stávající rozvod s nedostatečnou izolací. Uvedené objekty měly problémy s dodávkou teplé vody a cirkulací. Stávajícím rozvodem centrálního zásobování nebylo možné dále objekty kvalitně zásobovat.

Reko Hradčany

V této souvislosti bylo ze strany společnosti TEREA Cheb s.r.o. přistoupeno k modernizaci zařízení a zkvalitnění dodávek tepla a teplé vody v této lokalitě. Celková délka nově položeného předizolovaného potrubí činí cca 115 m.

V rámci služeb pro klienty nabízíme montáž a servis zabezpečovací signalizace od českého výrobce Jablotron.
Bezpečí pro váš byt, dům, kancelář nebo firmu.
Více informací zde.

myjablotron

 

Výměna teplovodního potrubí v Chebu na sídlišti Spáleniště

V letních měsících byla zahájena výměna teplovodního potrubí v Chebu na sídlišti Spáleniště. Práce jsou realizovány společností TEREA Cheb s.r.o. v předstihu před samotnou revitalizací dvorního traktu, jehož realizaci bude následně zajišťovat Město Cheb. Modernizace topné soustavy je naplánována mimo topnou sezónu tak, aby před jejím zahájením bylo vše připraveno k bezproblémovému zajištění tepla do jednotlivých domácností. Jedná se o práce ve vnitrobloku ohraničeném ulicemi Jungmannova, Pastýřská, V Zahradách a Kosmonautů.

IMG 20190717 114711 webIMG 20190717 114725 webIMG 20190717 115027 web

Teplovodní potrubí pro rozvod tepla a teplé vody bylo již na hranici své životnosti. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci sekundárního topného rozvodu ve stávající trase. Nově bude položeno předizolované potrubí pro teplo a teplou vodu v celkové délce 142 metrů.  V této souvislosti dojde také k částečnému omezení dodávek teplé vody. Vlastníci a nájemci bytů budou předem o plánovaném omezení informováni sdělením umístěném na objektu. Práce budou dokončeny v průběhu měsíce srpna tak, abychom mohli zahájit v měsíci září topnou sezónu.

spáleniště