Terea servicemobil 24
Havarijní služba

Havarijní služba je určena zejména pro odstraňování havárií na vodoinstalaci, topení nebo kanalizaci. Obyvatelům Chebu a okolí je nepřetržitě k dispozici telefonní číslo dispečinku:

603 578 201 - mobil
354 524 479

 


Poruchová linka ČEZ 840 850 860
Poruchová a havarijní služba ZČP (RWE) 1239

Odkaz na monitoring CHEVAK Cheb, a.s. 

V případě kontaktování havarijní služby je nutno
dispečerovi podat následující informace:

 • Jméno a příjmení, případně jménem koho voláte

 • Adresa, na které došlo k havárii

 • Čeho se havárie týká

 • Kdo je majitelem postiženého domu, nebo bytu

 • Telefonní číslo pro zpětné ověření