Investujeme pro Vaše budoucí úspory.

Společnost TEREA Cheb s.r.o. v letošním roce dokončila a instalovala kogenerační jednotku v Aši, Hedvábnické ulici. Z technického hlediska se jedná o instalaci v kontejneru osazené kogenerační jednotky na zemní plyn KGJ–2 o elektrickém výkonu 404 kW a tepelném 508 kW. Jednotku doplňuje trafostanice pro vyvedení elektrického výkonu.

TEREA koge as

 Samotné uvedení do provozu je naplánováno, po splnění legislativních povinností, na měsíc listopad tohoto roku. Kogenerace, nebo také kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), je efektivní, spolehlivý a především ekologicky šetrný způsob výroby elektrické energie, při kterém, jak již název napovídá, dochází současně k dodávce tepla a elektrické energie. Realizace výroby v kogenerační jednotce ve zdroji KGJ-2 je jedním z kroků, vedoucí ke stabilizaci cen tepelné energie v Aši, a to cestou efektivnější výroby spolu se současným snižováním nákladů na opravy, servis a revize technologických zařízení