Seznam článků

leták správa titulek web 01

 

Chci změnit správu nemovitosti správce nemovitosti

Při výměně správce nemovitosti je třeba učinit tyto kroky v tomto pořadí:

Kroky společenství vlastníků

Výběrové řízení na nového správce; je dobré vědět, co přesně Váš dům potřebuje a které služby Vám poskytuje Váš současný správce.
Zkuste smlouvu s novým správcem uzavřít na dobu určitou, popřípadě si stanovit zkušební lhůtu. Vše nezapomenout zanést do smlouvy s novým správcem.

Na shromáždění společenství vlastníků jednotek je nutné, aby se přítomní vlastníci dohodli na změně správce, je nutné aby schválili výpověď stávajícího (pokud jej tedy mají a nedělají si správu sami) a aby se usnesli na tom, kdo bude novým správcem. Správně by mělo shromáždění vlastníků schvalovat i obsah smlouvy se správcem, ale zpravidla se to tak neděje. Pro odsouhlasení změny správce je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů (aby bylo shromáždění usnášení schopné musí být přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů – tedy nadpoloviční většinu vlastnických podílů v domě)podání výpovědi stávajícímu správci.

Uzavření smlouvy s novým správcem.

Výpověď původnímu správci

Je dobré kvůli předání účetnictví apod. vypovědět smlouvu původnímu správci do 31.12 a to s ohledem na výpovědní lhůtu, obvykle půl roku, tedy někdy koncem května začátkem června.

O zbytek by se měl postarat nový správce (ten kvalitní). Každý dům je individuální a správce by měl brát ohled na typy a požadavky lidí ve výboru, ale i osobu stávajícího správce. Je dobré vědět, že nový správce potřebuje od původního správce kompletní dokumentaci nemovitosti.