Seznam článků

„Správa“, protože „péče“  

naši činnost plně nevystihuje…

sprava zvonky

Jedna z nemovitostí, kterou nespravujeme…

Sousedy vám nevybereme, ale zajistíme spolehlivé, spokojené, udržované bydlení, provoz, revize,
pomůžeme s úsporami, s investicemi a se zhodnocováním vašeho majetku a vyřídíme za vás
starosti spojené s užíváním vaší nemovitosti.

Oslovujeme Vás s nabídkou spolupráce a správy vaší nemovitosti
Námi účtovaná cena za spravovanou jednotku je:

cena 121

A co za tuto cenu nabízíme?

  1. Spolupráci při zajišťování údržby a oprav nemovitosti, pravidelné kontroly stavu nemovitosti
  2. Evidenci předpisů do fondu oprav a fondu služeb
  3. Vyúčtování služeb a spolupráci s vašimi externími dodavateli
  4. Evidenci plateb
  5. Spolupráci při vymáhání dlužných částek
  6. Vedení účetnictví v souladu s platnými předpisy a zákony