Seznam článků

„Správa“, protože „péče“  

naši činnost plně nevystihuje…

sprava zvonky

Jedna z nemovitostí, kterou nespravujeme…

Sousedy vám nevybereme, ale zajistíme spolehlivé, spokojené, udržované bydlení, provoz, revize,
pomůžeme s úsporami, s investicemi a se zhodnocováním vašeho majetku a vyřídíme za vás
starosti spojené s užíváním vaší nemovitosti.

Oslovujeme Vás s nabídkou spolupráce a správy vaší nemovitosti
Námi účtovaná cena za spravovanou jednotku je:

cena 121

A co za tuto cenu nabízíme?

 1. Spolupráci při zajišťování údržby a oprav nemovitosti, pravidelné kontroly stavu nemovitosti
 2. Evidenci předpisů do fondu oprav a fondu služeb
 3. Vyúčtování služeb a spolupráci s vašimi externími dodavateli
 4. Evidenci plateb
 5. Spolupráci při vymáhání dlužných částek
 6. Vedení účetnictví v souladu s platnými předpisy a zákony

Proč změnit správce a vybrat si právě nás?

 1. Jsme ekonomicky stabilní společnost s dlouhodobou zkušeností se správou domů pro soukromý sektor a společenství vlastníků jednotek
 2. Nabízíme zdarma  24 hodinovou pohotovost pro případ havárie
 3. Spolupracujeme s advokátní kanceláří s letitou zkušeností při vymáhání dluhů od neplatících členů společenství
 4. Nabízíme zdarma  vyplňování formuláře pro změny v rejstříku společenství u Krajského soudu v Plzni
 5. Poskytujeme zdarma aktivní poradenství
 6. Pomůžeme Vám sjednat krátkodobou (až tříletou) finanční výpomoc k zajištění úspor a zlepšení stavu nemovitosti za výhodných podmínek
 7. Umožňujeme snížení rizika nesprávné volby správce tím, že:

Poskytujeme 6 měsíců správy domu zdarma!
Pro každou spravovanou jednotku

ulice spokojenych

 1. Zpracujeme Energetický štítek budovy za 50% obvyklé ceny.
 2. Samozřejmostí je možnost komunikace elektronicky.
 3. Spolupracujeme aktivně při hledání možností úspor na energiích, např. zdarma nabízíme pořízení termosnímků nemovitosti
 4. Jako 1 z prvních správců v regionu nabízíme členům výboru zdarma on-line částečné nahlížení do databáze společenství (možno sledovat evidenci členů, osob, výši předpisů, úhrady, náklady, stav revizí, je možné ukládání dokladů, zápisů ze shromáždění apod.). Jedná se o značnou časovou úsporu pro výbor společenství.Tuto službu s programátory neustále rozšiřujeme a zdokonalujeme.

A vaše starosti jsou naše starost…

sprava kontakt

tspravalogo