Seznam článků

Rozúčtování tepla na výrobu  1 GJ

Dopravením tepla na kraj domu, do patního měřiče se dostáváme na startovní čáru rozúčtování. Abychom však byly přesní musíme dodat, že teplo do Vašeho bytu teklo dvěma cestami. Jednak potrubím a jednak napříč zdmi. Od souseda, ze sklepa a ze všech možných stran. Je-li v sousedství Vašeho bytu tepleji, tlačí se teplo přes zdi k Vám, pokud je tepleji u Vás v bytě, vytéká Vaše teplo k sousedům. z toho plyne, že teplo přicházející do Vašeho bytu nelze přesně změřit žádným, byť sebelepším měřidlem. Poměrová měřidla na Vašich radiátorech tak neměří jednotky dodaného tepla, ale určují pouze poměr mezi tím, kolik bylo na jednotlivých radiátorech v domě protopeno. Na základě takto zjištěných poměrů se pak mezi jednotlivé uživatele dělí část tepla naměřená patním měřidlem, zbytek je z důvodů prostupů tepla zdmi rozdělen v poměru započitatelných ploch.

Na základě toho vyhláška vydaná ministerstvem pro místní rozvoj ČR určuje, že veškeré teplo, které do domu přiteče se rozdělí na dvě části. Na jakési teplo společné, vyhláška ho nazývá ZÁKLADNÍ SLOŽKOU a musejí se na ní podílet všichni podle své započitatelné plochy a na další část tepla, kterou vyhláška nazývá SPOTŘEBNÍ SLOŽKOU. Ta se rozděluje podle odečtů z poměrových měřičů na Vašich radiátorech. Základní složka se přitom stanovuje v rozmezí 40 až 50% z údaje patního měřiče, spotřební složka v rozmezí zbytku, tj. 50 až 60%.

Rozúčtování TUV

Ani měřiče TUV v bytech neměří teplo, ale jen množství proteklé vody. I tak se ale jedná jen o poměrové měřiče, neboť jsou velmi nepřesné. Vodoměry v bytech nezměří kapání Vašeho kohoutku, vodárenský vodoměr, ale kapání kohoutků na celém sídlišti změří. Nelze proto zaplatit jen to co si naměříte v bytech. Odběratel má právo dostat zaplaceno vše co již sám zaplatil vodárnám. Ještě složitější je to s teplem dodaným do TUV. To totiž nelze v bytech změřit vůbec. Obecně proto opět platí, že co změřil dodavatel, to rozúčtuje. Samotné rozúčtování se pak řídí opět vyhláškou č. 372/2001 Sb., která dělí teplo v TUV na složku základní a spotřební v poměru 30:70. To znamená, že 30% nákladu na ohřev TUV bude každému uživateli rozděleno podle podlahové plochy a 70% nákladu na ohřev TUV spolu s celým nákladem na studenou vodu bude rozděleno poměrově dle naměřených m3.

logo idyla