Seznam článků

1999

 • Výměna 5,4 km rozvodů topení
 • Instalace 27 domovních stanic a výměna radiátorových ventilů za termoregulační ventily v obytných domech
 • Napojení objektu Kamenná 3

1998

 • Instalace Kogenerační jednotky v kotelně Nemocnice a Zlatý Vrch
 • Rekonstrukce kotelen z tuhých paliv na zemní plyn - kotelny Židovská, Brandlova, Dyleňská, Valdštejnova 50, Valdštejnova 19, 17.listopadu 6, 17. listopadu 10, Zemědělská 21
 • Instalace solárních panelů 60 m2, 20 MWh/a (ulice Palackého)
 • Výměna 4,0 km rozvodů tepla
 • Instalace 40 domovních stanic a výměna radiátorových ventilů za termoregulační ventily ve školách, jeslích, nemocnici atd.
 • Zahájení provozu Energetického poradenství pro občany Chebu a okolí.
 • Napojení veterinárního centra Dyleňská
 • Napojení plicního sanatoria
 • Investice do mostu pro propojení sídliště Zlatý Vrch k ulici Pekařská (směr Kaufland)
 • Zrušení kotelny Židovská - napojeno na kotelnu Kasární (zemní plyn)

1997

 • Zrušení kotelny Spáleniště (Jesle Pastýřská, Kopeckého) a napojení na nový zdroj tepla přes výměnik tepla
 • Rekonstrukce kotelen z tuhého paliva na zemní plyn kotelny Kasámí, Hrnčířská, Evropská 41, Májová 31, Mánesova 23, Májová 31, Komenského 27, Brandlova 15 a Nemocnice.
 • Nákup kotelny Nemocnice
 • Změna řídícího systému u výměníkové stanice stanice Zlatý Vrch
 • Výměna 2,6 km rozvodů tepla
 • Demontáž bývalé kotelny Riegrova a zahájení stavby Penny Marketu na tomto místě
 • Instalace Kogenerační jednotky v kotelně Riegrova a Skalka
 • Instalace solárních panelů 90 m2, 30 MWh/a (ulice B.Němcové 11,13) – v této době největší v České Republice.
 • Instalace 29 domovních stanic a výměna radiátorových ventilů za termoregulační ventily v obytných domech

1996

 • Zrušení kotelny Riegrova a vybudovaní nového zdroje
 • Rekonstrukce kotelen D,B,K z tuhého paliva na zemní plyn, napojení centrálního vytápění přes kotelnu Riegerova
 • Rekonstrukce kotelny Skalka z těžkého oleje na zemní plyn

1995

 • Vznik společnosti
 • Rekonstrukce kotelen Sadová a Šlikova z tuhého paliva na zemní plyn