Na Hradčanech mají nové rozvody tepla a TUV. V podzimních měsících proběhlo napojení objektů Na Hradčanech 25, 27 a Písečná 37,39,41 na nové rozvody tepla a teplé vody, a to z výměníkové stanice Vrchlického. Důvodem pro realizaci nového čtyřtrubkového rozvodu byl technicky zastaralý stávající rozvod s nedostatečnou izolací. Uvedené objekty měly problémy s dodávkou teplé vody a cirkulací. Stávajícím rozvodem centrálního zásobování nebylo možné dále objekty kvalitně zásobovat.

Reko Hradčany

V této souvislosti bylo ze strany společnosti TEREA Cheb s.r.o. přistoupeno k modernizaci zařízení a zkvalitnění dodávek tepla a teplé vody v této lokalitě. Celková délka nově položeného předizolovaného potrubí činí cca 115 m.