Výměna teplovodního potrubí v Chebu na sídlišti Spáleniště

V letních měsících byla zahájena výměna teplovodního potrubí v Chebu na sídlišti Spáleniště. Práce jsou realizovány společností TEREA Cheb s.r.o. v předstihu před samotnou revitalizací dvorního traktu, jehož realizaci bude následně zajišťovat Město Cheb. Modernizace topné soustavy je naplánována mimo topnou sezónu tak, aby před jejím zahájením bylo vše připraveno k bezproblémovému zajištění tepla do jednotlivých domácností. Jedná se o práce ve vnitrobloku ohraničeném ulicemi Jungmannova, Pastýřská, V Zahradách a Kosmonautů.

IMG 20190717 114711 webIMG 20190717 114725 webIMG 20190717 115027 web

Teplovodní potrubí pro rozvod tepla a teplé vody bylo již na hranici své životnosti. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci sekundárního topného rozvodu ve stávající trase. Nově bude položeno předizolované potrubí pro teplo a teplou vodu v celkové délce 142 metrů.  V této souvislosti dojde také k částečnému omezení dodávek teplé vody. Vlastníci a nájemci bytů budou předem o plánovaném omezení informováni sdělením umístěném na objektu. Práce budou dokončeny v průběhu měsíce srpna tak, abychom mohli zahájit v měsíci září topnou sezónu.

spáleniště